عرفان امریکایی,هندی,تائو,شمن,ذن,ماسونی

عرفان آمریکایی-هندی--شمنیزم-تائوئیزم-ذن-شیطان پرستی-اشو-کریشنامورتی-کاستاندا-صوفی-اسلامی-بودایی

شمنيزم چيست؟

شمن و شمنيزم

Shamanism

 

شمنيزم چيست؟

ريشه كلمه شمن از زبانی بنام تونگوس آمده است. اين زبان، زبان بومی مردم سيبری در شمال و مركز آسيا است. از نظر دانش مردم شناسی، شمنيزم پديده‌ای باستانی و شبه جادويی است كه در آن، شمن سمبل و َسرور شادی و ٌسرور فراوان و خالص و دارای توانائی ترك بدن فيزيكی خود است. وقتی همه ويژگی ‌های يك شمن را جمع ببنديم، مشاهده می كنيم شمن درواقع  يك هيلر است. ويژگی ‌های برجسته شمن ناشی از اين است كه شمن مي‌تواند بدن خود را ترك كند و در يك عالم خلسه وارد شود.

شمن‌ها قادر به استفاده از تكنيك‌‌های مختلفی برای ديدن روياهای واضح و شفاف و آنچه كه امروزه، رفتن به خارج از جسم ناميده می شود، هستند. اين تكنيك‌ها در واقع راه‌هايی برای كشف دنيای درون هستند.

آنچه بيشتر از همه درباره شمنيزم واضح است اين است كه درواقع شمنيزم نوعی تجربه روحانی و معنوی است. در بررسی‌های كهن شناختی معلوم شده است كه شمنيزم حداقل دوهزارسال قدمت دارد. ريشه‌های مختلف شمنيزم در آسيا، آمريكای شمالی وجنوبی، آفريقای جنوبی و سيبری مشاهده شده است و تقريبا در تمام اين نواحی دارای چهره مشابهی است. برخی محققين سابقه شمنيزم را چهار هزار سال می ‌دانند و اعتقاد دارند كه شمنيزم قديمی ترين و كهنترين تكنيك شفا در بين مردم بوده است. شفايی كه از شمن حاصل مي‌شود در دو جهت است: شفای خود شمن و شفای مردم و جامعه.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ساعت 20:37  توسط صمد قنبرپور  |