عرفان امریکایی,هندی,تائو,شمن,ذن,ماسونی

عرفان آمریکایی-هندی--شمنیزم-تائوئیزم-ذن-شیطان پرستی-اشو-کریشنامورتی-کاستاندا-صوفی-اسلامی-بودایی

معرفی کتاب-اکهارت تول

                                                    اکهارت
ساختار کتاب: کتاب «نیروی حال: رهنمودی برای روشن‌بینی معنوی» با عنوان اصلیThe Power of Now: A Guide to Spritual Enlightenment معرفی، ده بخش و هشتاد عنوان فرعی را در بر می‌گیرد.
شیوۀ نگارش کتاب: اکهارت تُله در این نوشته از رفتن تا مرز مرگی خود‌خواسته

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/03/23ساعت 12:7  توسط صمد قنبرپور  | 

فکرهایتان را خیلی جدی نگیرید-اکهارت

                                                 

Don’t Take Your Thoughts Too Seriously

بسیاری از مردم بیشتر عمرشان را در زندان افکار محدود کننده خود می گذرانند. آنها هرگز قدم از محدوده تنگ و تاریکی که توسط ذهن خود ساخته اند بیرون نمی گذارند و اسیر شخصیتی خود ساخته که از گذشته ها تأثیر می گیرد هستند. شخصیتی که آن را به اشتباه “من” می نامند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/03/23ساعت 11:31  توسط صمد قنبرپور  |